Dosarele de recuperare pentru concedii medicale se depun, începând cu 1 octombrie 2022, online, pe platforma special pusă la dispoziție de CASMB

În acord cu anunțul făcut de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB)„în perioada 01.09.2022 – 30.09.2022 transmiterea documentelor se face conform Instrucțiunilor de transmitere a cererilor de recuperare disponibile pe site-ul CASMB.”

Astfel, dosarele de recuperare pentru concedii medicale din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) vor fi depuse de la 1 octombrie 2022, online, pe platforma dedicată. Procedura este valabilă doar pentru București, pentru celelalte localități condițiile de depunere fiind stabilite de fiecare casă de asigurări în parte.

Conform procedurii de depunere online ”persoanele juridice vor încărca în platformă, în format electronic, următoarele documente:

  1. Cerere recuperare
  2. Centralizator concedii medicale
  3. Exemplarul 2 al concediului medical (rezoluția maximă admisă este 150 dpi)

Aceste documente încărcate prin mijloace la distanță, prin intermediul platformei online, nu se vor transmite și în format fizic.

În cazul în care se constată neconcordanțe între documentele încărcate pe platformă și cele raportate în Declarația 112, transmisă la ANAF de către societate, CASMB poate solicita documentația în format fizic, în conformitate cu art. 6 alin (4) din OUG 158/2005.

După transmitere prin intermediul platformei online, documentația încărcată este verificată de către compartimentul de specialitate. În urma verificării se transmite statusul înregistrării, astfel:

  1. Status – ACCEPTAT– documentația este lizibilă și îndeplinește prevederile legislative, iar concediile medicale, înscrise în borderoul centralizator anexat cererii, ce reprezintă sume eligibile și certe în urma verificării sunt propuse la plată, urmând ca decontarea să fie efectuată, de către compartimentul de specialitate, în limita disponibilului bugetar alocat.
  2. Status – RESPINS– documentația nu este lizibilă, nu îndeplinește prevederile legislative, iar concediile medicale, înscrise în borderoul centralizator anexat cererii, nu îndeplinesc condițiile de legalitate și conformitate privind decontarea sumelor din FNUASS.

Termenul de soluționare în cazul respingerii înregistrării este de 90 de zile de la data primirii rezoluției, însă sumele înscrise în cererile de restituire înregistrare în afara termenului prevăzut la Art. IV alin (2) din OUG 74/2021 se resping definitiv la plată.

În situația reluării depunerii documentelor respinse, la rubrica observații din platforma online trebuie înscris nr. cererii inițiale, respinse.

Cererea de restituire trebuie să conțină, obligatoriu, numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei cu atribuții în întocmirea şi transmiterea cererii și a Declarației 112. Documentele transmise prin intermediul platformei (cerere + centralizator + exemplar 2 al concediu medical) sunt înregistrate, procesate și verificate prin intermediul Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România.

Indemnizațiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate în baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor Art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Nedepunerea în termen de 90 de zile de la respingerea cererii, însoțită de toate documentele justificative menţionate mai sus atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

Documentația transmisă de către angajatori în format fizic, prin depunerea la registratura CASMB sau transmitere prin servicii de poștă/curierat, NU se încarcă pe platforma online.”

 

zilieri 3fișa de post
WhatsApp Logo