Investigatorul pentru Siguranța Aviației Civile, Ocupație Nou Introdusă în COR

Recent, un nou ordin a fost emis pentru completarea Clasificării Ocupațiilor din România (COR), aducând investigatorul pentru siguranța aviației civile în rândul altor ocupații existente în clasificare. Ordinul comun nr. 2117/1504/2023, apărut în Monitorul Oficial joi, a intrat deja în vigoare, marcând includerea acestei profesii în COR.

Inițial, proiectul pus în dezbatere la Ministerul Muncii propunea adăugarea a două ocupații,  respectiv a investigatorului pentru siguranța aviației civile și a a atașatului pe probleme de muncă și probleme sociale. Cu toate acestea, în versiunea finală a ordinului apărut în Monitorul Oficial, această ocupație nu a mai fost menționată. Nu se poate exclude posibilitatea ca aceasta să fie introdusă ulterior, eventual însoțită de alte modificări ale COR planificate pentru acest an.

Acest ordin nu este singular, fiind precedat de un alt act normativ în luna noiembrie, care a introdus în COR profesii precum scafandrul de mare adâncime, animatorul de emisiuni cultural-muzicale de radio și televiziune și responsabilul de producție artistică în teatru muzical.

În contextul acestei actualizări periodice a COR, se reamintește că în toamna trecută, respectiv începând cu 1 septembrie 2023, s-a luat decizia de arhivare a standardelor ocupaționale care nu sunt revizuite în termen de 10 ani de la aprobare. Această procedură are loc după consultarea confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național și publicarea listei standardelor care urmează să fie arhivate, fiind interzisă utilizarea acestora în procesele de formare. 

”Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu noua ocupaţie practicată în cadrul economiei naţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,” precizează actul normativ. 

Photo credit shutterstock.com

Exercițiile de mobilizare si responsabilitățile angajatorilor
WhatsApp Logo