Concediul medical în cazul angajaților cu mai mult de un loc de muncă – Obligațiile de respectat

Când un angajat are mai mult de un loc de muncă, fie că lucrează la birou sau în regim de telemuncă, trebuie să își cunoască obligațiile legate de concediul medical. Legea prevede că acesta trebuie să anunțe concediul medical la toți angajatorii săi, chiar și în cazul în care unul dintre locurile de muncă implică telemuncă. Ignorarea acestei cerințe poate duce la amenzi și obligația de a returna indemnizația de concediu medical. Conform legii, este specificat angajatorul care trebuie să primească certificatul în original și care trebuie să primească copiile certificate.

Astfel, conform Codului Muncii, o persoană poate avea mai multe contracte de muncă simultan, cu condiția să nu aibă mai multe programe de lucru care să se suprapună. Dacă acesta lucrează pentru mai mulți angajatori, trebuie să declare că este în concediu medical la toți aceștia. Motivul este simplu: atunci când angajatul se află în concediu medical, raportul de muncă este suspendat temporar, ceea ce înseamnă că nu poate să-și îndeplinească responsabilitățile de lucru. Mai mult, primește o indemnizație pentru concediul medical.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 158/2005, indemnizațiile de concediu se calculează și se plătesc de către  fiecare angajator la care angajatul a lucrat cel puțin șase luni (aceste perioade nu se cumulează, ci se evaluează separat), iar baza de calcul pentru fiecare indemnizație este venitul obținut la fiecare loc de muncă. Singura excepție prevăzută de ordonanță este situația cadrelor didactice care își completează norma didactică la mai multe instituții de învățământ. (Articolul 58 din ORDINul nr. 670/131/2023, pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (2) Prin excepție de la alin. (1), pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice și își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toți angajatorii, iar indemnizațiile se calculează și se plătesc de fiecare angajator.”)

Ce se întâmplă în situația în care angajatul nu anunță concediul medical?

Concediul medical în cazul angajaților cu mai mult de un loc de muncă

Dacă angajatul nu anunță concediul medical la toți angajatorii, acesta riscă să primească o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei și să fie obligat să returneze indemnizația primită pentru concediul medical.

Legea nu face distincție între diferitele situații în care angajatul s-ar putea afla. Spre exemplu, chiar dacă unul dintre locurile de muncă ale acestuia presupune telemuncă, aceasta nu înseamnă că poate continua să lucreze în timpul unui concediu medical. Așadar, indiferent dacă acesta lucrează la birou sau în altă locație, el nu poate să își îndeplinească sarcinile de lucru în timpul concediului medical.

Este important de menționat că, în cazul în care un angajat nu îndeplinește cerințele legale pentru a beneficia de concediul medical și indemnizația aferentă, el nu va fi trecut ca absent nemotivat de către angajator. Certificatul medical este utilizat pentru a motiva absența.

Angajatul dispune de un singur certificat medical. Cui trebuie să înmâneze acest document?

Angajatul dispune de un singur certificat medical. Cui trebuie să înmâneze acest document?

În situația în care angajatul are un singur certificat medical, există reguli clare pentru a decide cărui angajator trebuie să îl prezinte în original căruia trebuie să îi furnizeze copii certificate. Prin normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență nr. 158/2005, se stabilește că primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical trebuie prezentate angajatorului la care ai venitul cel mai mare, în timp ce cele două exemplare în copii certificate de medicul care a eliberat certificatul se furnizează celorlalți angajatori.

Articolul 58 din ORDINul nr. 670/131/2023 prevede că ” Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalți angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.

Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalți angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.”

Photo credit shutterstock.com

Ce reprezintă indemnizația de mobilitate?Decontarea serviciilor turistice în 2023
WhatsApp Logo