Declaratia part-time și noul tratament fiscal aplicabil contractelor cu timp parțial

declaratie part-time

Începând cu 1 august 2022, în acord cu art. 146 alin. (5^6) și art. 168 alin. (6^1) din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele de muncă cu timp parțial taxele salariale vor fi calculate și plătite cel puțin la nivelul salariului minim brut pe economie, respectiv 2550 lei.

Când se depune declarația pe propria răspundere?

Astfel, angajații care care lucrează cu norma parțială pentru mai mulți angajatori și a căror bază de calcul se situează sub nivelul salariului minim pe economie trebuie să depună lunar o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale cumulată a acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată (pentru anul curent, 2022, salariul de bază brut stabilit prin Hotărâre de Guvern este 2250 de lei).

Când nu este necesară depunerea declarației?

În situația în care la unul dintre angajatori, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS- 25%) și cea a contribuției sociale de sănătate (CASS- 10%) aferente veniturilor realízate din salarii sa asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate din lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garatat în plata, salariațiii nu sunt obligați să depună declarația pe propria răspunere la angajatorul respectiv.

Ce se întâmplă dacă angajatul nu depune declarația part-time?

Dacă salariatul nu depune declarația pe propria răspundere sau dacă salariatul are un singur contract de muncă, fiecare plătitor de venit stabilește contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ, în situația în care baza de calcul a contribuțiilor sociale este sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, salariatului i se vor reține contribuțiile la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferența de contribuții calculate până la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

declaratia part-time

Care sunt responsabilitățile angajatorului?

Pentru completarea declaraţiei pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, respectiv până la data de 5 a lunii următoare, fiecare angajator trebuie să elibereze salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al celei pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor. Modelul declarației pe propria răspundere pe care angajatul trebuie să o depună la angajator/plătitorul de venit se regăsește în anexa care face parte din Ordinul 1855/2022.

De asemenea, plătitorii de venituri, au obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii, în vederea încadrării salariatului în situaţia reglementată. Ordinul prevede faptul că „(1) Declarația pe propria răspundere menționată la art. 2 alin. (1) constituie document justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) și art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.”

iar

”(2) Angajatorul/Plătitorul de venituri, după caz, are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații, în vederea încadrării salariatului în situația reglementată la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal”.

Termenul ideal de păstrare ar fi acela de cinci ani pentru că acesta este termenul de prescripție pentru stabilirea creanțelor fiscale stabilit în Codul de procedură fiscală. Dacă inspectorii fiscali vor veni în control și doresc să vadă dacă s-a aplicat corect excepția de la suprataxare, peste ani de zile, vor cere să vadă aceste documente.

Modele de calcul

Ordinul conține și patru exemple de situații în care angajatorii pot obține scutirea de la suprataxarea CAS și CASS pentru un salariat part-time pe care le puteți consulta aici.

Model declarație

Puteți descărca aici modelul declarației prevăzut în anexa la Ordinul 1855/2022, în format editabil.

Photo credit – www.freepik.com 

tichetele de masăzilieri 3
WhatsApp Logo