Beneficiul fiscal de scutire de impozit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 200 de lei din salariul minim rămâne valabil în ciuda creșterii salariului minim

În contextul actual, în care salariul minim crește începând cu data de 1 octombrie, mulți se întreabă dacă beneficiul de netaxare pentru suma de 200 de lei din salariul minim va continua. Având în vedere că la acest moment, nu există nicio prevedere în dezbatere care să vizeze modificarea sau încetarea aplicării acestei excepții de netaxare, așa cum a fost stabilită prin Ordonanța de Urgență nr. 168/2022, beneficiul de netaxare va continua să se aplice până la finalul anului, conform programului stabilit. Atunci când majorarea salariului minim va intra în vigoare, suma de 200 de lei se va exclude de la calculul impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii pentru cei care îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanță.

Iată principalele aspecte ale acestui beneficiu de netaxare:

Perioada de aplicare a măsurii

Conform Ordonanței de Urgență nr. 168/2022, beneficiul se aplică angajaților care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază. Acestora nu li se datorează impozit pe venit și suma de 200 de lei nu intră în calculul contribuțiilor sociale obligatorii, atâta timp cât sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • Nivelul salariului de bază brut lunar stabilit în contractul individual de muncă, fără sporuri și adaosuri, trebuie să fie egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit de Guvern.
  • Venitul brut rezultat din salarii și venituri asimilate acestora, așa cum este definit de lege, pentru aceeași lună, nu trebuie să depășească suma de 4.000 de lei.
  • Această măsură se aplică pentru veniturile din ianuarie până în decembrie 2023. Spre deosebire de beneficiul fiscal din a doua jumătate a anului 2022, angajatorii nu mai au opțiunea de a decide dacă aplică sau nu beneficiul, ci sunt obligați să-l aplice atunci când sunt îndeplinite cerințele legale.

Ce indemnizații și sporuri completează salariul minim

Beneficiul de 200 de lei netaxabili se aplică atunci când salariul brut este de 3.000 de lei și suma totală, care include sporurile și adaosurile (adică venitul brut), nu depășește 4.000 de lei. Așadar, dacă sporurile și adaosurile la salariul de bază brut se situează între un leu și 1.000 de lei, atunci beneficiul se aplică, însă, dacă acestea depășesc suma de 1.000 de lei, atunci cei 200 de lei netaxabili nu mai sunt valabili. Important de menționat este că, chiar dacă venitul brut total este de până în 4.000 de lei, beneficiul nu se aplică dacă salariul de bază brut este mai mare de 3.000 de lei. Spre exemplu, dacă salariul de bază brut este de 3.500 de lei, iar veniturile „extra” sunt de 500 de lei, beneficiul fiscal nu se aplică.

Beneficiul fiscal de scutire de impozit. Ce indemnizații și sporuri completează salariul minim.

Probleme punctuale de aplicare

OUG 168 nu impune beneficiul fiscal doar pentru angajații care treceau de la un nivel al salariului minim la altul (de exemplu, de la 2.550 la 3.000 de lei). OUG 168 stabilește doar că nu se poate reduce salariul pentru a aplica acest beneficiu de netaxare. Astfel, salariile trebuie să rămână „intacte” pe tot parcursul anului 2023, altfel beneficiul se pierde din luna în care salariul de bază brut depășește nivelul de 3.000 de lei.

O altă nelămurire care a apărut în practică se referă la modul în care această sumă este scăzută din salariu. Conform prevederilor ordonanței, calculul este simplu: se scad 200 de lei din cei 3.000 de lei, iar suma rezultată, 2.800 de lei, este supusă taxelor salariale.

Este important de menționat că beneficiul se aplică și angajaților care aveau un salariu de 2.750 de lei în luna decembrie 2022, ca urmare a majorării voluntare cu 200 de lei a salariului minim

Suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru pensie

Conform clarificărilor remise de Casa Națională de Pensii Publice pentru angajații care lucrează în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și suma de 200 de lei nu intră în calculul contribuțiilor sociale obligatorii.

Beneficiul fiscal de scutire de impozit. Suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru pensie

Orele suplimentare pot influența acest beneficiu

În funcție de cuantumul sporurilor acordate pentru munca suplimentară, beneficiul fiscal poate fi afectat, însă o eventuală depășire își va produce efectele doar în luna respectivă, nu și lunile viitoare.

Beneficiul de 200 de lei netaxabili nu se aplică în cazul contractelor de mandat

Beneficiul de netaxare a celor 200 de lei din salariul minim se aplică numai veniturilor rezultate din contractele de muncă și raporturilor de serviciu. Cu toate acestea, nu se aplică indemnizațiilor primite de administratori, chiar dacă acestea se situează la nivelul salariului minim brut garantat în plată.

Photo credit shutterstock.com

Majorarea Salariului Minim în Octombrie 2023: Obligațiile Angajatorilor și Termenele de RespectatCând se poate încheia o clauză de neconcurență
WhatsApp Logo