Aspecte pe care angajatorul trebuie să le comunice în faza negocierii contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă – La momentul semnării acestuia angajatorul are obligația comunicării unor aspecte esențiale care vizează colaborarea dintre părți. Trecem în revistă câteva dintre acestea:

 1. Orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă are dreptul de a fi asistată, iar Codul Muncii stabilește cine poate sta alături de viitorul posibil salariat. Astfel, atunci când acesta parcurge etapa informării și a negocierii, o persoană poate fi asistată de un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al organizației sindicale din care face parte. Consultantul extern poate fi un avocat sau un expert în legislația muncii, evident cu respectarea regimului informațiilor cu caracter confidențial și a cadrului legal general. Pe de altă parte, sprijinul organizației sindicale poate fi cerut atât de salariații care au aderat la respectivul sindicat, cât și de șomerii și lucrătorii independenți înscriși în sindicatul sau organizația sindicală din respectivul sector de activitate.
 2. Locul muncii, respectiv, locul în/ din care se va desfășura activitatea sau, după caz, celelalte aspecte care țin de prestațiile suplimentare ori clauzele specifice activității de muncă la domiciliu ori celei de telemuncă trebuie să fie prezentate încă de la începutul discuțiilor.
 3. Funcția sau ocupația, respectiv precizarea concretă a postului vacant, aceasta fiind în concordanță cu COR, Clasificarea Ocupațiilor din România (Ordinul 1832/2011) și, dacă este cazul, precizarea standardului ocupațional specific, în conformitate cu Ordinul comun 3712/1721/2018, precum și atribuțiile specifice postului specificate în fișa postului, document care, în acord cu prevederile Ordinul 2171/2022, a devenit oficial anexă a contractului. contractul individual de munca
 4. Angajatorul are, în această etapă, obligația de a se asigura că viitorul angajata deține diplomele și certificatele necesare ocupării postului, dar și că medicul de medicina muncii a stabilit că aplicantul este apt pentru a desfășura activitățile specifice, ținând cont și de riscurile locului de muncă.
 5. Obiectivele de performanță și criteriile de evaluare care se aplică trebuie să fie și acestea comunicate angajatului.
 6. De asemenea, angajatorul trebuie să comunice riscurile identificate și evaluate și care se regăsesc în fișa de identificare a factorilor de risc pe baza căreia medicul de medicina muncii se pronunță cu privire la aptitudinea salariatului de a presta activitatea respectivă în acele condiții.
 7. Înainte de începerea activității, salariatul trebuie să primească un exemplar al contractului individual de muncă, dar și fișa postului. În acord cu Ordinul MMSS nr. 2171/2022 fișa postului a devenit de la finele anului trecut anexă obligatorie la contract.
 8. Având în vedere că durata concediului de odihnă anual este un element negociabil, angajatorul trebuie să prezinte variantele și/ sau limitele ori condițiile negocierii. Angajatorul poate oferi mai multe zile de concediu, dar nu mai puține. Așadar, există loc de negociere, dar chiar dacă nu se oferă mai mult decât prevede legea, angajatorul trebuie să-l informeze pe candidat.
 9. Durata și condițiile preavizului, atât în cazul încetării ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, cât și în cazul concedierii sau demisiei.
 10. Drepturile salariale, respectiv salariul de bază și celelalte elemente constitutive precizate punctual și periodicitatea plăților, inclusiv modul în care se vor efectua aceste plăți și/ sau contraprestații, dar și beneficiile negociate.

Pe lângă elementele constitutive ale salariului, în afara salariului de bază, părțile pot negocia și stabili și altele, cum ar fi asigurări medicale private, contribuții suplimentare la pensii private ori ocupaționale, ținând cont de regimul fiscal specific. Trebuie să avem în vedere că legiuitorul a stabilit clar că aceste beneficii suplimentare intră în sfera informațiilor pe care persoana care solicită angajarea trebuie să le cunoască anterior semnării contractului, urmând a fi înscrise și în contract.

 1. Durata contractului de muncă poate fi determinată sau nedeterminată, iar în cazul în care este determinată se vor respecta dispozițiile expres și limitativ prevăzute de lege, însă pentru persoana care solicită angajarea ar fi dificil de constatat dacă aceste reguli sunt respectate de către angajator.
 2. Candidatul va fi informat cu privire la existența/ inexistența unui contract colectiv de muncă aplicabilîn unitatea respectivă (inclusiv în cazul în care nu există unul la nivel de unitate, dar există la nivel sectorial ori de grup de unități), iar dacă acesta există, va trebui indicat angajatului.
 3. Perioada de probă depinde, de asemenea, de voința angajatorului, dar și de rezultatul negocierii, ambele părți având avantaje și dezavantaje în cele cel mult 90 de zile, pentru funcțiile de execuție, ori cel mult 120 de zile, pentru cele de conducere.
 4. Părțile pot negocia și stabili și alte clauze specifice, cum ar fi clauza de confidențialitate și de neconcurență, în limitele și condițiile stabilite de lege. În cazul în care se solicită negocierea și stabilirea unor astfel de clauze, este recomandat ca acestea să fie discutate în prezența unei persoane care are competențele necesare pentru a se asigura respectarea tuturor drepturilor persoanei care și le-ar putea asuma.

Sursa foto shutterstock.com

decontare cheltuieli ochelari de vedere
WhatsApp Logo