Tipuri de Concedii Medicale Plătite de Stat

Pentru anumite categorii de indemnizații medicale reglementate de lege, angajatorul nu suportă nici măcar o zi din perioada de concediu medical, având în vedere că acestea sunt decontate integral de la stat.

Legislația prevede ca din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) să fie suportate integral mai multe tipuri de indemnizații de concediu medical. Aceste indemnizații sunt plătite inițial de către angajator, iar ulterior acesta solicită decontarea la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel de indemnizații includ indemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav, cele pentru risc maternal, concediul de maternitate (sarcină și lăuzie) și concediile pentru carantină și izolare.

OUG 158/2005 reglementează diverse tipuri de concedii medicale, cu implicații variate asupra suportului financiar acordat de angajatori și de stat. Iată care sunt aceste indemnizații:

Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav

Conform ordonanței, salariații cu un stagiu de asigurare de minimum șase luni pot solicita acest concediu și indemnizația corespunzătoare pentru îngrijrea copiilor cu vârsta de până la 12 ani. O noutate importantă constă în extinderea vârstei de eligibilitate de la 7 la 12 ani pentru copiii cu afecțiuni obișnuite și până la 18 ani pentru cei cu handicap sau afecțiuni grave. Certificatul medical primește codul 09, care nu face diferența între tipurile de afecțiuni pe care le are copilul.

Concediul de maternitate

Potrivit prevederilor, asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină și lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, cu indemnizație de maternitate reprezentând 85% din baza de calcul. Angajatorul plătește această indemnizație doar dacă este îndeplinit criteriul stagiului de asigurare de șase luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Concediul pentru risc maternal

Indemnizația pentru acest concediu medical, acordat în situații de imposibilitate de asigurare a protecției optime a gravidei sau fătului de către angajator, este de 75% din baza de calcul. Durata maximă a concediului este de 120 de zile și poate fi acordată integral sau fragmentat, conform prevederilor OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.

Concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

Introdus recent, acest concediu se acordă pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice și are o durată maximă de 45 de zile calendaristice într-un interval de un an pentru un pacient. Indemnizația aferentă este de 85% din baza de calcul stabilită conform regulilor existente.

Concediile pentru carantină și izolare

Pacienții cu manifestări ușoare/medii de COVID-19 pot primi concedii medicale pentru cinci sau șapte zile, respectiv, în urma recomandării de izolare. Și în aceste cazuri, indemnizațiile se suportă inițial de angajator, iar ulterior se solicită decontarea.

Concedii Medicale Plătite

Contribuția la sănătate se va aplica începând de anul acesta pentru majoritatea concediilor medicale

O noutate importantă începând cu anul acesta este aplicarea contribuției la sănătate pentru toate indemnizațiile de concediu medical reglementate de OUG 158/2005, fapt ce va determina scăderea cuantumului acestora. Indemnizațiile acordate pentru accidente de muncă sau boli profesionale rămân scutite de CASS.

Photo credit shutterstock.com

concediu medical
WhatsApp Logo