Revizuirea Regulilor de Stagiu la Locul de Muncă: Mai Puțină Birocrație și Mai Multă Atractivitate pentru Angajatori

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 408/2023, stagiatura la locul de muncă cunoaște schimbări semnificative menite să facă acest proces mai atractiv pentru angajatori. Una dintre modificările majore este eliminarea Comisiei de evaluare din schema stagiaturii, iar atribuțiile acesteia vor fi transferate mentorului stagiarului. Această decizie are scopul de a simplifica procesul și de a face stagiatura mai accesibilă și mai eficientă la nivel formal.

În temeiul Legii nr. 408/2023, mentorul va prelua atribuțiile de evaluare, având responsabilitatea de a evalua obiectiv activitatea stagiarului și de a propune modalități de îmbunătățire a performanțelor acestuia. De asemenea, stagiarul nu mai este obligat să întocmească raportul de stagiu și să organizeze evidența activităților, reducând astfel barierele administrative.

O altă schimbare importantă este legată de procesul de finalizare a stagiului. Mentorul va întocmi referatul de evaluare cu zece zile lucrătoare înainte de terminarea stagiului, iar angajatorul va elibera un certificat sau o adeverință de finalizare pe baza acestui referat. De asemenea, stagiarul va primi referatul în termen de trei zile lucrătoare și are posibilitatea să-l conteste, dacă este cazul.

Pentru a face stagierea și mai atractivă, Legea 408/2023 aduce beneficii și angajatorilor. Aceștia pot solicita finanțare din partea statului pe perioada derulării contractului de stagiu, în cuantum de 2.250 lei/lună. Procedurile pentru obținerea finanțării au fost simplificate, iar angajatorii trebuie să încheie o convenție specială cu agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și să depună lunar documentele necesare pentru a beneficia de această facilitate.

Contractele de stagiu încheiate în acord cu prevederile Legii 335/2013 aflată în derulare la data de 22 decembrie 2023, își vor produce efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectând regulile în vigoare la momentul încheierii contractului. Este de așteptat ca aceste ajustări să facă procesul de stagiu mai atractiv și mai eficient pentru toți cei implicați.

Guvernul are responsabilitatea să ajusteze normele de aplicare ale Legii 335/2013, care au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern 473/2014, într-un interval de 90 de zile de la momentul în care legea a intrat în vigoare. Este important să subliniem că termenul menționat se referă la adoptarea hotărârii de guvern pentru modificare, nu la oficializarea acesteia, până la data de 21 martie.

Procedura prin care angajatorii pot obține finanțare pentru stagiari

Procedura prin care angajatorii pot obține finanțare pentru stagiu

Procedura prin care angajatorii pot obține finanțare pentru stagiari este reglementată de Legea 335/2013. Conform acesteia, angajatorii care încheie contracte de stagiu au posibilitatea să solicite o finanțare din partea statului în cuantum de 2.250 lei lunar pe durata derulării contractului de stagiu.

Pentru a beneficia de această finanțare, angajatorii trebuie să respecte următorii pași:

  • Să elaboreze contracte scrise de stagiu, care să servească drept anexe la contractele individuale de muncă ale stagiariilor;
  • Să se prezinte la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea contractului de stagiu, unde să încheie o convenție specială;
  • Să depună la agenția de muncă o serie de documente, printre care copii ale actelor de identitate ale stagiariilor, ale contractelor individuale de muncă și ale celor de stagiu;
  • Să transmită lunar la agenția de muncă un tabel nominal cu stagiarii, fișa de evidență zilnică a activităților acestora și statele de plată corespunzătoare fiecărei luni.

Este important de menționat că finanțarea din partea statului se acordă doar pentru perioada în care raportul de muncă este în desfășurare, respectiv cât timp nu este suspendat, iar suma acordată este proporțională cu timpul efectiv lucrat de stagiari.

În situația în care angajatorul decide să întrerupă contractul de muncă al stagiarului (fără a fi necesar preavizul), acesta nu va mai primi suma aferentă finanțării. Mai mult, va fi obligat să returneze sumele deja primite, la care se adaugă dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

Multitudinea de documente solicitate face ca acest program să nu fie foarte atractiv pentru angajatori

Această modalitate de pregătire nu reprezintă o opțiune atrăgătoare pentru angajatori, conform statisticilor prezentate în expunerea de motive a proiectului de lege, furnizate de Ministerul Muncii. Mai precis, în anul 2020, doar 26 de absolvenți de studii superioare au fost încadrați în locuri de muncă destinate stagiarilor, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în timp ce în 2021 acest număr a scăzut la doar doi absolvenți.

Rezultatele unui chestionar distribuit angajatorilor care au beneficiat de prevederile Legii stagiaturii evidentiază că aceștia consideră, în proporție de 33,3%, că procesul de încheiere a unui contract de stagiatură este birocratic. Jumătate dintre respondenți identifică procedurile îndelungate și dificultățile în organizarea perioadei de stagiu și în evaluarea stagiariilor drept principalele probleme. În plus, 83,3% dintre participanți sunt de părere că evaluarea ar trebui realizată de către angajator, iar 66,7% consideră că evaluarea stagiariilor ar trebui efectuată prin observarea directă a activității acestora, comportamentului, performanțelor și îndeplinirii obiectivelor stabilite în raport cu programul de activități aprobat de angajator.

De asemenea, se constată că angajatorii nu manifestă interes față de subvențiile acordate pentru organizarea de stagii profesionale, motivul principal fiind volumul mare de documente ce trebuie întocmite, în special la încheierea perioadei de stagiu, conform precizărilor din nota de fundamentare.

Photo credit shutterstock.com

legea whistleblowerConcediul medical 2024
WhatsApp Logo