Regulamentul oficial al campaniei „Lugera Government”

mm

 

1. INTRODUCERE

In perioada 25.02.2013 – 15.04.2014, SC LUGERA & MAKLER SRL (denumită în continuare “organizatorul” sau ”compania”), cu sediul social în Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 98, etajele P, 1, 3 si 4, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/4327/2001, CUI 13861487, CIF RO 13861487, organizeaza concursul “Lugera Government”, desfăşurat pe mai multe etape, aşa cum este prezentat la Secţiunea 2.

2. DESFASURARE

La aceasta campanie pot participa numai persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani si care inca sunt studenti, masteranzi sau tineri absolventi.

Nu pot participa la prezenta campanie următoarele categorii de persoane fizice:

–      persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

–      salariatii organizatorului ori a SC LUGERA & MAKLER ROMANIA SRL (J40/10246/2003; CUI 15619774) sau sotul/sotia acestora;

–      rudele şi afinii pana la gradul 1 ai salariatilor organizatorului ori a SC LUGERA & MAKLER ROMANIA SRL (J40/10246/2003; CUI 15619774).

Concursul va fi lansat pe paginile de Facebook administrate de companie, pagina de Twitter, Linkedin, Youtube si blog, precum si in presa. 

Concursul constă în alegerea unor ministri dintre participanţii înscrişi la concurs, care vor conduce, timp de 12 luni, ministerele Republicii Lugera, menţionate mai jos, sub îndrumarea unor mentori, urmând ca la finalul concursului, cel mai bun ministru să câştige premiul cel mare şi oportunitatea de colabora în continuare cu organizatorul.

Pentru a obtine statutul de participant la campanie:

 1. Persoana fizică trebuie ca, în perioada 25.02.2013 – 06.03.2013. până la ora 23.59, sa transmita pe adresa de email minister@lugera.ro un CV si o scrisoare de intentie originala, în care sa fie exprimat interesul de a fi ministru pentru portofoliul ales, argumentând intenţia sa prin minim trei motive pentru care considera ca ar fi cel mai bun ocupanti al portofoliului ales, precum si mentionarea ministerului de interes; scrisoarea de intenţie trebuie sa fie semnata cu numele şi prenumele complet al candidatului.
 2. În urma înscrierilor, în perioada 06.03.2013 – 08.03.3013, organizatorul va selecta, dintre persoanele fizice înscrise, candidatii care vor merge în etapa următoare; aceştia vor fi anuntati online si telefonic/email ca au trecut in etapa urmatoare.
 3. În perioada 11.03.2013, ora 00.00 – 22.03.2013, până la ora ora 23.59, candidatii isi vor desfasura campania electorala pentru alegeri. Campania va consta in popularizarea poll-ului de votare a fiecarui candidat, postat pe www.lugerarepublic.ro/blog prin mijloace proprii (facebook, retele sociale, bloguri, aparitii in presa etc), de catre fiecare candidat.
 4. Candidatii care obtin cele mai multe voturi pentru ministerul pentru care au optat vor intra in faza urmatoare de selectie, cea a interviurilor cu consultantii organizatorului, desfăşurată într-un interval de 10 zile calendaristice (25.03.2013 – 03.04.2013). Pentru fiecare minister se va selecta un numar de minim 4 candidaţi pentru poziţia de ministru.
 5. Candidatii declarati eligibili dupa etapa interviurilor, vor intra in etapa finala de selectie – assessment center. In cadrul acestei etape, desfăşurată pe o perioadă de 5 zile, vor avea loc simulari ale activitatii desfasurate in viitorul guvern al Republicii Lugera (luari de decizie, jocuri de rol pe situatii relevante, discutii pe proiecte etc). In urma acestei etape, se vor selecta ocupantii fiecarui portofoliu de ministru.
 6. Guvernul Lugera va fi investit oficial in cadrul unui eveniment festiv, organizat de companie la sediul acesteia. Investirea va avea loc imediat dupa finalizarea assessmentului, la o data anuntata de organizator publicului si participantilor cu minim 3 zile inainte. Dupa investirea guvernului incep efectiv cele 12 luni de guvernare.

Concursul implica prezenta ministrilor o data pe luna la sediul organizatorului pentru sedinta comuna de guvern. De comun acord cu mentorii se vor putea stabili si alte intalniri la sediul organizatorului cu o frecventa agreata impreuna cu ministrii. Mentorii se vor ocupa de indrumarea activitatii ministrilor, asimilarea de catre acestia a modului si procedurilor de lucru din departamentul/ministerul ales, vor dezvolta proiecte comune cu ministrii si se vor asigura de implicarea acestora in proiectele respective etc . Comunicarea cu candidatii se va desfasura atat telefonic, cat si on line (email).

Departamentele/Ministerele si mentorii sunt:

 1. Sales – Octavian Stanciu
 2. Marketing si PR – Daniel Kulcsar
 3. Recrutare – Andreea Ioana Munteanu
 4. New Business – Cristina Adriana Savuica & Daniel Kulcsar
 5. Munca Temporara – Carmen Sminticiuc
 6. Travel – Loredana Ilie
 7. Cafe – Francesca Sanda Russu

 3. VALIDAREA CANDIDATURILOR. COMISIA DE VALIDARE

     

Validarea indeplinirii conditiilor de participare la campanie, cat si desemnarea castigatorilor se va face  de catre o Comisie de validare formata din  4 reprezentanti ai SC Lugera & Makler SRL, astfel: 

 – Cristina Adriana Savuica – Managing Partner

– Andreea Ioana Munteanu – Recruitment Manager

– Florenta Fugasin – Senior Consultant

– Daniel Kulcsar – PR & Business Development Manager

4. PREMII

Organizatorul va acorda urmatoarele premii:

–          1 premiu lunar pe parcursul celor 12 luni de functionare a guvernului Republicii Lugera, totalizand 12 premii, fiecare premiu constand in cate 1 weekend la munte in Romania (2 nopti cazare cu mic dejun pentru 2 persoane in hotel 3 stele); valoarea estimativa a fiecarui premiu este de 100 Eur; premiul va fi acordat de catre Comisia de validare celui mai eficient ministru din luna de raportare, in functie de evaluarea lunara a ministrilor realizata de mentorii acestora.

–          la finalul campaniei, organizatorul va oferi celui mai eficient ministru pe durata celor 12 luni, un premiu constand intr-un weekend la Viena (2 nopti cazare cu mic dejun in hotel de 3 stele si transport asigurat pentru 2 persoane); valoarea estimativa a premiului este de 1000 Eur.

Valoarea premilor nu poate fi schimbata in bani. Eventualul impozitul datorat conform Codului fiscal va fi suportat de catre organizator.

Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie cu privire la serviciile ce vor fi prestate de catre furnizori.

5. INCETAREA CONCURSULUI. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Concursul poate inceta la termenul anuntat sau inainte de acesta, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii SC Lugera & Makler SRL de a continua acest concurs.

Prezentul regulament poate fi modificat in orice moment de către organizator, urmând ca modificările să fie aduse la cunostinta publicului.

In cazul in care un candidat desemnat ca ministru se retrage din concurs sau este exclus de catre Comisia de validare, din diverse motive (ex. se constata ulterior ca nu indeplinea conditiile de participare, comportament inadecvat in relatia cu organizatorul si/sau mentorii si/sau celilalti participanti) se va relua procesul de selectie pentru alegearea unui alt ministru pentru portofoliul vacant conform etapelor prezentate la Sectiunea 2.

 6. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre SC Lugera & Makler SRL si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul organizatorului.

 7. DIVERSE

Campania se desfasoara in cadrul paginii de Facebook a SC Lugera & Makler SRL in perioada 25.02.2013 – 15.04.2013, Twitter, Linkedin, Youtube, blogul companiei, dar si in presa scrisa, iar participarea persoanelor este conditionata de acceptarea prevederilor prezentului regulament si presupune indeplinirea conditiilor prevazute aici.

Pentru a putea participa la etapa finala, desfasurata pe parcursul celor 12 luni, participantii vor semna un acord de confidentialitate cu organizatorul.

Regulamentul de participare este disponibil pe pagina de Facebook a SC Lugera & Makler SRL sau poate poate fi solicitat la sediul SC Lugera & Makler SRL din Str. Vulturilor nr. 98, et. 1, Sector 3, Bucuresti, de luni pana vineri, intre orele 09:30 – 16:30. Punerea la dispozitie a regulamentului se face in mod gratuit de catre organizator.

Prin participarea la campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de SC Lugera & Makler SRL prin prezentul regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participanților la concurs li se vor colecta următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa, date de contact (numar telefon, adresa de email) si semnatura.

Prin actiunile de tip: (1) transmis scrisoare de intentie și (2) campania desfasurata de candidat pentru promovare, persoana isi exprima acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale. Datele vor fi prelucrate de compania Lugera in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si numai in scopul desfasurarii campaniei Lugera Government.

In termen de maxim 30 zile de la incetarea concursului, dar nu mai tarziu de 24.04.2014 datele personale colectate vor fi distruse.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitate şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa mai sus mentionata, SC Lugera & Makler SRL se obliga:

-sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit ;

-sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001, inclusiv dreptul de a solicita stergerea datelor personale. 

Participanţii la concurs au drepturile conferite de Legea nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, astfel: dreptul persoanei vizate la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adreseze justiţiei, dreptul să facă plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate de supraveghere.

 

 

Organizator

SC LUGERA & MAKLER SRL

 

 

________________

Gerard Koolen – Administrator

WhatsApp Logo