Principalele modificări fiscale aduse de OUG 115/2023

OUG 115/2023 a venit cu modificări substanțiale ale legislației fiscale, cu impact asupra impozitării microîntreprinderilor, impozitului pe profit, taxării salariale și asupra altor aspecte fiscale. Această ordonanță, care include atât ajustări bugetare de sfârșit de an, cât și modificări fiscale noi, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1139 în 15 decembrie 2023, cu majoritatea prevederilor aplicabile începând cu ianuarie 2024.

Detaliem câteva dintre cele mai relevante schimbări aduse de OUG 115/2023:

Impozitul pentru Microîntreprinderi

 • Un acționar sau asociat la o singură microîntreprindere poate deține, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau drepturile de vot, modificând astfel regula anterioară care permitea deținerea la până la trei microîntreprinderi.
 • Introducerea obligativității depunerii situațiilor financiare anuale la termenul legal ca o condiție pentru calificarea ca microîntreprindere în 2024, cu termenul limită pe 31 martie 2024 pentru situațiile financiare ale anului 2023.
 • Verificarea plafonului de venituri de 500.000 de euro ținând cont atât de veniturile microîntreprinderii cât și de cele ale întreprinderilor asociate.
 • Eliminarea excepției pentru firmele din domeniul HoReCa de a aplica impozitul pe microîntreprinderi fără condițiile regimului, obligând aceste companii să treacă la impozitul pe profit dacă nu respectă condițiile regimului micro.
 • Au fost abrogate prevederile care permiteau deducerea limitată a unor sume din impozitul micro (ex sponsorizările către ONG-uri și biserici sau costul caselor de marcat puse în funcțiune).

OUG 115/2023 Impozitul pe Profit

Impozitul pe Profit

 • Restricționarea anumitor cheltuieli cu deductibilitate limitată și introducerea altora noi.
 • Modificarea recuperării pierderii fiscale anuale la 70% din profiturile impozabile din următorii cinci ani, față de recuperarea integrală în șapte ani prevăzută anterior.
 • Cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor administrate de contribuabili devin cheltuieli sociale cu deductibilitate limitată la 5% din cheltuielile salariale. Se extinde lista deductibilităților limitate și pentru sumele plătite pentru educația timpurie a copiilor angajaților, cu un plafon de 1.500 lei pe lună pentru fiecare copil.
 • Se introduc restricții asupra unor categorii de cheltuieli deductibile actuale, precum și asupra celor noi legate de sediile sociale, conform articolului LIII, punctele 4, 5, și 14. Deductibilitatea costurilor de funcționare, întreținere și reparații pentru sediile situate în locuințele personale ale angajaților, care sunt folosite atât în scopuri personale cât și profesionale, va fi limitată la 50% din valoarea totală a acestor cheltuieli. De asemenea, se va aplica o limită de deductibilitate de 50% pentru cheltuielile legate de sediile sociale situate în imobile rezidențiale sau clădiri individuale din ansambluri rezidențiale, care nu sunt folosite exclusiv pentru activități economice. În plus, amortizarea pentru aceste sedii sociale, atunci când nu sunt utilizate exclusiv pentru scopuri comerciale, va fi de asemenea deductibilă în proporție de 50%. Aceste reglementări vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2024.
 • Se va reduce, de asemenea, cota maximă admisă pentru ajustările de depreciere a creanțelor, conform articolului LIII, punctele 11 și 13. Începând cu 1 ianuarie 2024, ajustările pentru deprecierea creanțelor, efectuate în conformitate cu standardele contabile în vigoare, vor fi acceptate doar până la un prag de 30% din valoarea totală a ajustărilor, comparativ cu limita actuală de 50%. Această măsură se va aplica tuturor creanțelor înregistrate de la această dată, referindu-se în special la sumele datorate de clienți pentru bunuri și servicii furnizate.
 • Alte ajustări specifice includ modificări privind grupurile de impozit pe profit, regimul fiscal al burselor private, tratamentul fiscal aplicabil sediilor permanente ale entităților străine și deducerea costurilor excesive asociate cu îndatorarea.

OUG 115/2023 Taxe Salariati

Taxele Salariale

 • Limitele privind scutirile de contribuții sociale și impozitul pe venit sunt revizuite, stabilindu-se un plafon de 100 de euro anual pentru abonamentele sportive destinate menținerii, profilaxiei sau terapiei prin activitate fizică, redus de la 400 de euro.
 • Începând cu 1 ianuarie, suma de 400 de lei destinată acoperirii costurilor pentru telemuncă nu mai este exceptată de la taxele salariale.
 • Totodată, lista beneficiilor scutite de taxe se extinde, introducându-se un stimulent fiscal pentru educația timpurie, limitat la 1500 de lei pe lună pentru fiecare copil, acordat unui singur părinte la un angajator.
 • În plus, sumele legate de serviciile turistice și/sau de tratament în timpul concediului, inclusiv transportul aferent (în limita a 33%), pensiile facultative, asigurările private de sănătate, abonamentele și fondurile pentru educația timpurie, precum și diferența dintre dobânda preferențială și cea de piață sunt considerate venituri pentru luna în care se efectuează plata.
 • Beneficiul de 200 de lei netaxabili aplicabil salariului minim va fi disponibil pe parcursul întregului an 2024.
 • Angajații din sectoarele construcțiilor, agriculturii și IT pot alege să contribuie integral la asigurările sociale, cu posibilitatea de a renunța ulterior la această opțiune, care devine efectivă din luna următoare depunerii cererii, conform politicii interne a angajatorului.
 • Începând cu ianuarie 2024, indemnizațiile de concediu medical vor fi supuse unei rețineri la sursă de 10% pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), cu excepția celor pentru accidente de muncă sau boli profesionale, care rămân neimpozitate.
 • Pentru angajații din domeniile construcțiilor, agro-alimentar și IT, se clarifică aplicarea plafonului de 10.000 de lei lunar pentru veniturile scutite de impozit, în cazul în care persoana realizează venituri din salarii pentru o parte din lună la funcția de bază, la unul sau mai mulți angajatori succesivi. Fiecare angajator determină cota parte din plafonul lunar corespunzătoare perioadei respective și aplică scutirea pentru venitul brut lunar, în limita acestei cote.
 • Se oferă, de asemenea, clarificări privind regulile de impozitare pentru detașare și delegare, stabilindu-se modul de calcul al plafonului netaxabil bazat pe valoarea a trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă, pentru indemnizațiile de delegare sau detașare, calculat separat pentru fiecare lună, prin raportare la numărul de zile lucrătoare din lună și înmulțit cu numărul de zile din fiecare lună a perioadei respective.

Photo Credit shutterstock.com

educația timpurieDecontare costuri ochelari pentru angajati – Încadrarea fiscală a acestor cheltuieli
WhatsApp Logo