Educația timpurie- în ce condiții pot fi acordate aceste facilități fiscale

Începând cu anul 2024, companiile vor beneficia de posibilitatea de a aplica, cu ajustări minore, facilități fiscale pentru susținerea educației timpurii a copiilor angajaților. Aceste facilități includ scutirea de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru sumele alocate de angajatori sau cele plătite direct de angajați pentru serviciile de creșă și grădiniță, până la un plafon de 1.500 lei lunar per copil. Angajatorul beneficiază însă, conform Codului Fiscal, de libertatea de a acorda orice suma dorește, sub acest plafon.

O modificare legislativă finalizată spre sfârșitul anului 2023, a clarificat și adaptat reglementările privind aceste facilități fiscale, care fuseseră anterior neclare și amânate.

Ce este educația timpurie?

Educația timpurie, definită prin Legea Învățământului Preuniversitar ca învățământul antepreșcolar (3 luni-3 ani) și preșcolar (3-6 ani), include grupa mică, mijlocie și mare, fiind esențială pentru dezvoltarea timpurie a copiilor. În acest context, facilitățile fiscale se vor aplica, așadar, pentru creșe și grădinițe.

Ce este educația timpurie

Ce facilități fiscale se aplică?

Facilitatea permite ca sumele alocate de angajatori pentru educația timpurie a copiilor angajaților să fie tratate ca venit neimpozabil și să fie scutite de contribuții sociale, în limita a 1500 de lei/ lună/ pentru fiecare copil și cu condiția respectării plafonului global de 33% pentru totalul avantajelor oferite angajatului. Această scutire se aplică atât pentru contribuțiile plătite de angajator, cât și pentru cele plătite de angajați, dar în baza documentelor justificative prezentate de acesta.

Cum se acordă facilitățile fiscale pentru educația timpurie?

Cum se acordă facilitățile fiscale pentru educația timpurie

Angajatorii care aplică impozitul pe profit pot include, în limita deductibilității, cheltuielile sociale efectuate pentru educația timpurie în rândul cheltuielilor cu deductibilitate limitată.

Este important de menționat că beneficiul este acordat unui singur părinte, per angajator. Pentru aceasta, părintele care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori are obligația să înainteze o declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de astfel de plăți de la un alt angajator.

Pentru implementarea corectă a acestor facilități, este important ca politicile companiilor să includă clar aceste beneficii, asigurând o aplicare nediscriminatorie și echitabilă. Deși legea nu stipulează clar care sunt documentele justificative esențiale pentru accesarea acestor facilități, considerăm că în opis ar trebui să se regăsească:

  • Certificatul de naștere al copilului;
  • Adeverința de înscriere sau contractul cu instituția de educație timpurie;
  • Proba autorizării funcționării instituției;
  • Documentele justificative ale plății;
  • Declarația pe propria răspundere a angajatului, confirmând că beneficiul nu este primit de la alt angajator și că este unicul părinte beneficiar la respectivul angajator.

Este esențial de subliniat că aceste facilități fiscale nu se aplică în absența cheltuielilor efective cu educația timpurie. Prin urmare, doar angajații care suportă costuri reale pentru serviciile de creșă sau grădiniță privată a copiilor lor sunt eligibili pentru aceste beneficii. Dacă aceste costuri un există, angajatul nu poate beneficia de aceste facilități. În plus, companiile au libertatea de a suporta sume inferioare plafonului legal stabilit.

Photo credit shutterstock.com

Datorii anaf prescriere
WhatsApp Logo