Medicina Muncii – Când are loc examenul medical la angajare?

Examenul medical la angajare este un control medical profilactic menit să asigure conform reglementărilor HG 355/2007 supravegherea sănătății angajaților, fiind efectuată, conform aceluiași act normativ pentru:

 1. a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;
 2. b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;
 3. c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.

Puteți afla mai multe despre examenul medical la angajare în cele ce urmează:

În ce constă examinarea și care este rolul acesteia

Art. 39 din HG nr. 355/2007 stipulează faptul că persoanele care urmează să fie angajate în baza unui contract individual de muncă au responsabilitatea să se prezinte la unul dintre medicii specialiști de medicina muncii din țară și să efectueze controlul medical solicitat. Este important să precizăm faptul că acest examen medical va fi efectuat înainte de începerea activității. Anagajatorii vor cunoaște astfel înainte de începerea efectivă a activității de către salariat dacă există probleme de ordin medical.

De regulă, examenul de medicina muncii cuprinde următoarele etape:

 • Anamneza – cuprinde date de legatura cu intreg trecutul profesional al viitorului angajat – ruta profesionala (profesiunile efectuate, locuri de munca, riscurile profesionale existente la fiecare loc de munca, timpul exact de expunere
 • Anamneza medicală – cu prinde informații legate de istoricul bolilor, al afecțiunilor, probleme de sănătate moștenite, boli ale părinților sau ale rudelor apropiate. Suplimentar, medicul de medicina muncii poate cere o adeverință sau o scrisoare medicală de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat;
 • Examenul clinic general – este o altă etapa importante care presupune efectuarea unor controale de rutină ce implică verificarea tensiunii arteriale, măsurarea pulsului, verificarea stării de sănătate a inimii sau a plămânilor; 

Examenele medicale clinice (consulturi efectuate de diferiti specialiști-ex: oftalmologic) și paraclinice (analize de laborator, electrocardiograma, etc). Aceste examinări clinice suplimentare sunt detaliate în Anexa la Hotărârea nr. 355, iar printre categoriile menționate de de aceasta se numără angajații din unităţile de coafură, frizerie, masaj, cosmetică, personalul medico-sanitar, de îngrijire sau cel didactic. 

Conform Metodologiei care face parte integrantă din Ordinul 761/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii  ”Examenele de laborator şi paraclinice suplimentare se vor efectua în unităţi medicale de specialitate abilitate, publice sau private, la propunerea documentată a medicului de medicina muncii şi cu acordul angajatorului (conducătorului unităţii).”

În urma acestor investigații, medicul specialist de medicina muncii completează și eliberează fișa de aptitudini.

Care pot fi rezultatele examinării

Potrivit Hotărârii nr. 355 din 11 aprilie 2007, rezultatul medical poate fi încadrat în una dintre următoarele:  

 • apt;
 • apt condiționat – în acest caz medicul va specifica în ce condiții poate desfășura angajatul activitățile specifice viitorului post. Persoanei examinate i se fac recomandări de tip medical, aptitudinea fiind condiţionată de respectarea acestora. În această situație, este nevoie ca angajatul să revină în următoarele 30 de zile pentru noi examinări și noi rezultate. Potrivit art. 11 din Hotărârea 355, „în situaţia în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, în situaţia de incapacitate medicală privind desfăşurarea activităţii la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileşte inaptitudinea temporară până la dispariţia cauzei medicale”;
 • inapt temporar, angajatul nu poate lucra pe postul solicitat din cauza unei afecțiuni și este nevoie să aștepte până când boala se vindecă sau până la o reevaluare a stării de sănătate;
 • inapt pentru locul de muncă, persoana în cauză are anumite afecțiuni care o pun în incapacitate permanentă de lucru în postul solicitat.

Cine are responsabilitatea de a trimite viitorul angajat să efectueze controlul medical la angajare?

Angajatorul are obligația să asigure accesul viitorilor angajați la serviciul medical de medicina muncii.

Potrivit Codului Muncii, art. 260, alin. (1), lit. m), angajatorii pot fi sanctionati contravențional cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul în care angajează persoane fără un examen medical în prealabil și fără avizul medicului de medicina muncii cu privire la capacitatea persoanei de a presta activitatea.

Când se efectuează controlul medical la angajare?

Așa cum menționam anterior, acest tip de evaluare a sănătății se efectuează înainte de angajarea lucrătorilor în orice loc de muncă sau înainte de repartizarea lor la sarcini specifice care ar putea implica un pericol pentru sănătatea lor sau a altora.

Cine suportă costurile cu medicina muncii

Tot potrivit HG nr. 355/2007, art. 7, „angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.” Cu alte cuvinte, costurile examenului medical de angajare trebuie să fie suportate de angajatori și nu de angajați.

Care sunt documente în baza cărora se efectuează controlul medical la angajare?

 1. Fișa de solicitare pentru examenul medical la angajare completată la toate rubricile și semnată de angajator
 2. Fișa de identificare a factorilor de risc profesional completată la toate rubricile de lucrătorul desemnat/ SIPP și semnată de angajator și lucrătorul desemnat/ SIPP
 3. Adeverința eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat (la solicitarea medicului de medicina muncii).

Care sunt riscurile pentru angajatorii care angajează personal fără un examen medical prealabil?

Potrivit Codului Muncii, art. 260, alin. (1), lit. m), angajatorii pot fi sancționați contravențional cu amendă de la 1.500 de lei la 3.000 de lei, în cazul în care angajează persoane fără un examen medical în prealabil și fără avizul medicului de medicina muncii cu privire la capacitatea persoanei de a presta activitatea.

 

Photo credit – freepik.com

revisalexternalizare payroll
WhatsApp Logo