Formalitățile pe care angajatorii trebuie să le urmeze odată cu majorarea salariului minim din iulie 2024

Începând cu 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi majorat la 3.700 lei pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună (22,024 lei/oră), conform Hotărârii de Guvern nr. 598/2024 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 06 iunie 2024. Această modificare afectează toate sectoarele de activitate, cu excepția industriei agroalimentare și construcțiilor, unde salariile minime rămân la valorile de 3.436 de lei și respectiv 4.582 de lei.

Pe lângă majorarea salariului minim brut, suma netaxabilă din salariul minim brut va fi majorată de la 200 la 300 lei, conform Ordonanței de Urgență nr. 59/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iunie 2024.

Obligativitatea Modificării Salariului Minim

Prima obligație a angajatorilor este de a modifica salariul minim printr-un act adițional la contractul individual de muncă (CIM). Astfel, toți salariații cu normă întreagă care au un salariu de bază brut mai mic de 3.700 de lei trebuie să beneficieze de această majorare. Codul muncii stipulează că „orice modificare (…) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiționat la contract, anterior producerii modificării”. În consecință, actele adiționale trebuie semnate înainte de 1 iulie 2024.

Deși o decizie internă colectivă poate fi considerată suficientă în practică pentru majorarea salariilor, este recomandată încheierea de acte adiționale. Aceasta deoarece deciziile colective pot genera probleme legate de prelucrarea datelor personale.

salariul minim 2024 Obligativitatea Modificării Salariului Minim

Angajații cu Contracte Suspendate

Pentru angajații cu contractele suspendate, majorarea salariului minim nu poate fi aplicată înainte de încetarea suspendării. Încetarea suspendării trebuie transmisă în Revisal cel târziu în ziua anterioară datei efective. După încetarea suspendării, salariul minim poate fi majorat la noul nivel stabilit prin act normativ, data de aplicare fiind cea prevăzută de actul normativ.

Transmiterea Modificărilor în Revisal

Angajatorii au obligația de a transmite modificările privind majorarea salariului minim brut în Revisal în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Astfel, modificările trebuie operate în Revisal până pe 30 iulie 2024. Termenul pentru transmiterea acestor modificări este reglementat prin HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Netransmiterea la timp a modificărilor în Revisal poate fi sancționată de inspectorii de muncă cu amenzi cuprinse între 5.000 și 8.000 lei.

Recomandări pentru Angajatori

Pentru a evita sancțiunile și pentru a respecta termenele legale, angajatorii trebuie să:

  • Încheie actele adiționale pentru modificarea salariilor înainte de 1 iulie 2024.
  • Verifice și actualizeze contractele angajaților cu contractele suspendate imediat după încetarea suspendării.
  • Transmită modificările în Revisal în termenul de 20 de zile lucrătoare.

Pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura conformitatea cu legislația, angajatorii trebuie să finalizeze toate formalitățile necesare înainte de termenele specificate. Pentru orice extra-informații specialiștii Lugera sunt la un click distanță.

Sursa foto shutterstock.com

acordarea concediilor de odihnăsalariul minim în sectorul agroalimentar
WhatsApp Logo