Beneficiul Netaxării celor 200 de Lei pe Lună la Salariul Minim, O Măsură Extinsă în 2024

Guvernul a decis să prelungească și să extindă beneficiul netaxării în cazul salariilor minime pentru întregul an 2024, conform unei  OUG nr. 115/2023, recent publicată în Monitorul Oficial 1139 din 15 decembrie 2023. Măsura, care a fost în vigoare pe parcursul anului 2023, se aplică în continuare cu aceleași condiții.

Potrivit OUG nr. 115/2023, începând cu 1 ianuarie 2024, salariații care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă, nu vor datora impozit pe venit și nu vor include în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 de lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor. Această exonerare se aplică sub condiția ca nivelul salariului de bază brut lunar să fie egal cu salariul minim brut pe țară și să nu depășească 4.000 de lei inclusiv, venitul brut pentru aceeași lună. Actul normativ prevede că

(1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) şi ale art. 2204 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) nivelul salariului de bază brutlunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în platăstabilit prin hotărâre a Guvernului (3.300 de lei – red.), în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  2. b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv

Beneficiul se menține pentru întreaga perioadă a anului 2024 și se aplică și veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu. Această măsură rămâne valabilă și pentru salariații cu contracte part-time, însă nu se mai aplică angajaților din sectorul agro-alimentar.

Beneficiul Netaxării 200 de Lei

Reluăm coordonatele privind beneficiul fiscal de scutire de impozit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 200 de lei din salariul minim:

  • Beneficiul se aplică pe întreaga perioadă a anului (2024);
  • beneficiul celor 200 de lei netaxabili se va aplica acolo unde nivelul salariului brut de bază este de 3.300, dar, cu tot cu alte sporuri și adaosuri (adică venitul brut) acesta nu depășește 4.000 de lei inclusiv
  • salariul trebuie să nu fie modificat în minus pe întreaga durată a anului 2024;
  • beneficiul se aplică și veniturilor obţinute în baza unui raport de serviciu;
  • suma de 200 de lei care nu se taxează se diminuează în aceleași cazuri ca și până acum;
  • derogarea pentru cei cu contracte part-time care sunt plătiți sub minimul pe economie, ale căror contribuții sociale se calculează, ca regulă, prin raportare la salariul minim – prin ordonanță se prevede scăderea celor 200 de lei din valoarea salariului minim atunci când se calculează contribuțiile sociale pentru contractele part-time unde operează suprataxarea.   

Photo credit shutterstock.com

telemuncalegea whistleblower
WhatsApp Logo