Bani telemuncă – Regimul fiscal al acestor beneficii se modifică începând cu 1 ianuarie 2022

Prin OG. nr.16/ 2022 s-a stabilit ca o parte dintre beneficiile extrasalariale pe care le acordă în prezent angajatorii să rămână neimpozabile de anul viitor cu condiția ca, în mod cumulat, să nu depășească un plafon lunar de 33% din salariul de bază.

Situația sumelor acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă

Printre aceste beneficii se numără și banii de telemuncă, adică sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă, pentru acoperirea cheltuielilor, în cuantum de maximum 400 de lei pe lună. 

În acord cu prevederile Legii 296/2020  aceste sume „acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea (…) și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou” sunt venituri neimpozabile. Angajatorii trebuie să se încadreze însă într-un plafon lunar de 400 de lei, corespunzător numărului de zile din luna în care salariatul muncește efectiv în regim de telemuncă, iar sumele pot fi acordate de societate fără a fi necesară prezentarea de documente justificative din partea salariaților.

Totodată, legea prevede că aceleași venituri sunt excluse din baza lunară de calcul a contribuției la pensii și a contribuției la sănătate, dacă se acordă tot în limita a 400 de lei pe lună. În cazul impozitului pe profit, cheltuielile suportate de angajator pentru telemuncă sunt considerate cheltuieli deductibile atunci când se determină rezultatul fiscal.

bani telemuncă 2

Ce se schimbă de anul următor?

În contextul introducerii unui nou prag angajatorii trebuie să facă o evaluare a beneficiilor neimpozabile acordate angajaților, pentru a evita situațiile în care valoarea unora dintre acestea va depăși pragul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.  Iată care sunt acestea: 

  • prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate (altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k) a art. 76), 
  • contravaloarea hranei acordate de angajatori angajaților care nu beneficiază de tichete de masă, 
  • cazarea și contravaloarea chiriei pentru angajații proprii într-o limita lunară de 20% din salariul minim pe economie; 
  • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora; 
  • contribuțiile la fondurile de pensii facultative în limita a 400 euro anual; 
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale, în limita a 400 euro pe an; 
  • indemnizația de telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă”.

Ce se întâmplă în cazul beneficiilor extrasalariale incluse în contractele de muncă?

Făcând referire strict la noua paradigmă fiscală, adusă de OG 16, în situația în care angajatorii au inclus beneficii precum cele avute în vedere de recenta ordonanță în contractele angajaților, angajații vor fi în mod direct afectați având un venit net mai mic. Aceștia vor fi interesați să aducă modificări contractelor, să păstreze acele beneficii care îi interesează cel mai mult și, eventual să elimine beneficiile care nu îi interesează în aceeași măsură, pentru a-și menține venitul net în bani la același nivel.

În cazul în care beneficiile extrasalariale acordate angajaţilor sunt incluse în regulamentul intern sau într-un alt act unilateral al angajatorului şi nu în actele ce prevăd acordul părţilor, respectiv contractul individual de muncă sau cel colectiv de muncă, alături de actele lor adiţionale, renunţarea la un anumit beneficiu (în eventualitatea în care este necesară ajustarea pentru încadrarea în plafon) va putea fi realizată fără a fi nevoie de acordul salariaţilor.

Photo credit www.freepik.com

demisieIndemnizație șomaj
WhatsApp Logo