Tichete de masă și contravaloarea hranei la locul de muncă: Regimul fiscal al celor două opțiuni pentru angajatori în 2024

Angajatorii au la dispoziție două opțiuni principale pentru a asigura masa angajaților și pentru a beneficia de facilități fiscale asociate acestor cheltuieli: tichetele de masă și acoperirea contravalorii hranei acordate la locul de muncă. Fiecare dintre aceste opțiuni vine cu propriile avantaje și reglementări fiscale. 

Tichetele de masă

Modificări legislative și regim fiscal

De la 1 ianuarie 2024 valoarea nominală maximă a unui tichet de masă, care poate fi acordat unui angajat pentru o zi lucrată, este de 40 de lei conform OUG nr. 69/2023. Această valoare se va menține cel puțin până în septembrie 2024, când este așteptată o nouă majorare.

Reamintim că, începând cu anul 2024, tichetele de masă sunt supuse și contribuției la sănătate (CASS) de 10%.

Utilizarea și beneficiarii

Tichetele de masă pot fi acordate lunar de către angajator, în baza Legii nr. 165/2018. Acestea sunt considerate bilete de valoare și oferă avantaje fiscale, fiind scutite de CAS și contribuția asiguratorie pentru muncă, însă nu sunt incluse în plafonul global de neimpozare de 33% stabilit pentru diverse beneficii extrasalariale.

Este important de menționat că tichetele de masă nu pot fi incluse în salariul minim pe economie, fiind considerate un beneficiu suplimentar. Ele pot fi acordate atât angajaților cu normă întreagă, cât și celor cu normă parțială, cu condiția ca aceștia să aibă funcția de bază la angajatorul respectiv.

Limitări și excepții

Există anumite perioade în care angajații nu pot primi tichete de masă, cum ar fi:

  • Concediu de odihnă
  • Zile libere plătite pentru evenimente familiale
  • Delegări sau detașări în afara localității de muncă
  • Concediu medical
  • Absențe de la locul de muncă

De asemenea, tichetele de masă nu pot fi executate silit, fiind considerate o alocație individuală de hrană.

Expirarea sumelor și menționarea în contractul de muncă

Sumele de pe cardurile de tichete de masă expiră în termen de un an de la data acordării. Totodată, conform noilor norme din Codul muncii, orice avantaj acordat angajaților pe lângă salariu trebuie menționat în contractul de muncă.

Tichete de masă și contravaloarea hranei la locul de muncă

Contravaloarea hranei acordate la locul de muncă

Beneficiile fiscale și aplicabilitate

Codul fiscal prevede că doar contravaloarea hranei acordate de angajator pentru angajații proprii, în limita valorii maxime a unui tichet de masă, respectiv 40 de lei, este scutită de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale obligatorii. Aceasta reprezintă o opțiune fiscală avantajoasă pentru angajatori, permițându-le să ofere masa angajaților fără a plăti taxe suplimentare.

Limitări și documentație necesară

Acest beneficiu este valabil doar pentru angajații care lucrează la sediul principal sau punctele de lucru ale angajatorului, nefiind aplicabil pentru cei care lucrează în regim de telemuncă. De asemenea, beneficiul nu poate fi cumulat cu tichetele de masă.

Pentru a beneficia de aceste avantaje fiscale, angajatorii trebuie să asigure documentația corespunzătoare, inclusiv contracte de achiziție cu furnizori de hrană și dovada că angajații își desfășoară activitatea la sediu.

Menționarea în contractul de muncă

Similar altor beneficii, contravaloarea hranei acordate la locul de muncă trebuie menționată în contractul de muncă și detaliată în regulamentul intern al companiei.

Atât tichetele de masă, cât și acoperirea contravalorii hranei acordate la locul de muncă reprezintă opțiuni viabile pentru angajatori în 2024, fiecare cu propriile avantaje și limitări fiscale. Alegerea între cele două opțiuni depinde de specificul activității angajatorului și de condițiile de muncă ale angajaților. Angajatorii trebuie să fie atenți la respectarea reglementărilor în vigoare și să asigure o documentație corespunzătoare pentru a beneficia de facilitățile fiscale oferite de legislația actuală. 

Photo credit shutterstock.com

stimulente financiare
WhatsApp Logo