Simplificarea Procesului de Angajare a Străinilor: Avizele de Angajare sau Detașare Pot Fi Obținute Online conform OU 6/2024

În contextul actual al pieței muncii, companiile din România care doresc să angajeze personal străin au acum oportunitatea de a obține avizele de angajare sau detașare direct online, potrivit unei ordonanțe recente publicate în Monitorul Oficial. Această măsură, oficializată prin Ordonanța de Urgență nr. 6/2024, permite angajatorilor să solicite și să primească, la cerere, avizele în format electronic emise de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Comunicarea Online a Avizelor de Angajare sau Detașare

Ordonanța recentă a introdus posibilitatea ca avizele de angajare sau detașare să fie transmise direct online către angajatori. Această facilitate devine disponibilă atunci când angajatorii furnizează datele necesare în acest scop. Avizele emise în acest mod vor fi semnate electronic cu semnătura calificată a unităților teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Simplificarea Procedurilor și Eliminarea Sancțiunilor

O altă modificare importantă adusă de proiectul de ordonanță vizează completarea regimului sancționatoriu din Ordonanța de Urgență nr. 25/2014. Aceasta are ca scop eliminarea sancțiunilor pentru angajatori în cazul în care aceștia primesc la muncă străini cu ședere ilegală, dar care au obținut avizele de angajare sau detașare.

Argumentul din spatele acestei măsuri, conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este dublu. Pe de o parte, se urmărește dezvoltarea serviciilor publice online, iar pe de altă parte, se dorește reducerea costurilor asociate metodei tradiționale de comunicare a avizelor. În prezent, angajatorii trebuie să ridice personal avizele de la unitatea IGI unde a fost depusă cererea sau să plătească pentru expedierea lor prin curier.

Angajarea Străinilor

Avantajele Digitalizării Procesului

Proiectul de ordonanță evidențiază multiplele beneficii ale digitalizării procesului de comunicare a avizelor de angajare sau detașare. Prin transmiterea electronică, se facilitează adaptarea la noile tehnologii informatice și se urmărește un deziderat al IGI – dezvoltarea serviciilor publice online. Această abordare aduce cu sine și o reducere a costurilor implicate în procesul tradițional de comunicare, în care avizele trebuie ridicate personal sau expediate prin curier cu cheltuieli suplimentare.

Mai mult, digitalizarea acestui serviciu permite polițiștilor de imigrări să se concentreze pe alte activități esențiale, precum reglementarea dreptului de ședere sau combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate. Astfel, se optimizează eficiența resurselor și se asigură o desfășurare mai fluidă a activităților specifice IGI.

Procedura pentru Obținerea Avizelor

Angajatorii care doresc să beneficieze de această facilitate trebuie să depună cereri pentru eliberarea avizelor împreună cu documentația necesară la orice unitate teritorială a IGI. Termenul de soluționare, în principiu, este de 30 de zile de la înregistrare. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Portalul IGI

O a doua ordonanță publicată recent (OG nr. 7/2024) completează atribuțiile și competențele IGI, oferindu-le legal posibilitatea de a pune la dispoziție aplicația informatică portaligi.mai.gov.ro. Această platformă este destinată colectării datelor necesare în vederea programării și depunerii cererilor, precum și depunerii documentelor necesare evaluării acestora. Datele colectate vor fi stocate pentru o perioadă de trei ani conform prevederilor ordonanței.

Simplificarea procesului de angajare a străinilor prin introducerea comunicării avizelor de angajare sau detașare online reprezintă un pas semnificativ în direcția eficientizării și modernizării administrării resurselor umane. Această inițiativă nu numai că aduce beneficii angajatorilor, prin eliminarea sancțiunilor nejustificate, dar și IGI se adaptează la cerințele cetățenilor, facilitând accesul la servicii publice online și economisind resurse. Digitalizarea acestui proces reprezintă un exemplu concret al eforturilor de modernizare în sectorul administrativ, cu impact pozitiv asupra pieței muncii și a mediului de afaceri în România.

Photo credit shutterstock.com

Oportunități Financiare pentru Angajatori în 2024: Subvenții Disponibile de la ANOFM
WhatsApp Logo