Informarea prealabilă a noului angajat că există un CCM la nivel de unitate este obligatorie

Contractul colectiv de muncă (CCM) este o conventie încheiată între angajator și salariați prin reprezentantul lor legal, prin care se stabilesc clauzele legate de programul de lucru, salarizare, precum și drepturile și obligațiile care decurg din raporturile de muncă.  Este necesar ca toți angajații unității unde este aplicabil acel CCM să cunoască prevederile acestuia. În cazul noilor angajați, companiile au fost până de curând obligate să indice CCM-urile încă din contractul de muncă, dar acum această obligație a dispărut. CCM-ul trebuie indicat, însă, în cadrul informării prealabile încheierii sau modificării contractului individual de muncă (CIM).

CCM-urile se înregistrează la inspectoratele teritoriale de muncă sau la inspectoratele teritoriale de muncă

În prezent, CCM-urile se înregistrează la inspectoratele teritoriale de muncă, unele dintre ele, iar altele, la Ministerul Muncii. Pe site-ul Ministerul Muncii pot fi consultate acum CCM-urile încheiate la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi., iar cele încheiate la nivel de unitate se înregistrează la inspectoratele teritoriale de muncă. 

Contractul colectiv de muncă 2Legea nr. 283/2022 a eliminat obligativitatea menționării CCM-ului în CIM 

Așa cum precizam anterior, până de curând, Codul muncii i-a obligat pe angajatori nu doar să îi informeze pe angajați că există un CCM aplicabil și să li-l indice, dar și să incudă acest aspect în contractul de muncă.

Legea nr. 283/2022, a eliminat prevederea din cod legată de indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului.” 

Angajatorul trebuie să facă dovada informării prealabile

Angajatorul a rămas însă obligat, în continuare, să-l informeze pe cel care urmează să se angajeze cu privire la existența unui CCM care îi este aplicabil, în acord cu prevederile art. 17 alin.(1) din Codul Muncii. Este important să punctăm aici că angajatorul trebuie să dovedească, în caz de nevoie, că și-a îndeplinit această obligație. Prin urmare, un document semnat de angajat că a luat la cunoștință de existența CCM-ului va fi extrem de util.

Sursa foto www.freepik.com

minivacanţeConflictele de muncă
WhatsApp Logo