Angajare tineri – Ce facilităţi au angajatorii care angajează tineri?

Este cunoscut faptul că angajatorii care încadrează tineri absolvenți ai unei forme de învăţământ acreditate, tineri cu risc de marginalizare socială, elevi și studenți pe perioada vacanțelor sau şomeri, beneficiază de anumite facilităţi. Actele normative care stau la baza acordării acestor subvenții sau stimulente privesc sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă şi sunt:

Am pus laolaltă, în acest articol, beneficiile de care se bucură angajatorii care încadrează tineri. 

Angajare tineri

Angajare tineri cu risc de marginalizare

Angajatorii beneficiază lunar de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor cu risc de marginalizare, care sunt beneficiari ai contractelor de solidaritate, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință (ISR), pentru fiecare persoană angajată din această categorie. Având în vedere că valoarea ISR s-a majorat din martie 2022 cu indicele de inflație din 2021, valoarea acestuia a crescut de la 500 lei la 525,5 lei. Implicit, și valoarea acestei subvenţii primite de angajatori a crescut de la limita de 2.000 lei la 2.102 lei/lună.  

Subvenția pentru angajarea absolvenților

Societăţile care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ acreditate primesc, pentru o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună.

Subvenția pentru efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Angajatorul care încheie un contract de stagiu conform Legii nr. 335/2013, pe lângă contractul individual de muncă, poate cere statului, dacă dorește, o sumă de 2.250 lei/lună, care se acordă pe perioada derulării stagiaturii.

Subvenția pentru angajarea tinerilor NEET

Tinerii NEET sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 25 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, iar subvenţia pentru aceştia este tot de 2.250 lei/lună. Aceasta se acordă angajatorilor, de la data încheierii convenției cu agenția teritorială de ocupare a forței de muncă timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie. Obligația pe care trebuie s-o îndeplinească angajatorii este ca raporturile de muncă să fie păstrate cu acești salariați timp de cel puțin 18 luni.

Angajare tineri

Stimulent pentru firmele care angajează elevi și studenți în perioada vacanțelor

În această situaţie, companiile pot primi un ajutor financiar egal cu jumătate din ISR, respectiv 262 lei/lună. Această sumă este acordată pentru maximum 60 de zile într-un an calendaristic dacă angajează cu (1) un contract individual de muncă pe perioadă determinată egală sau mai mică decât durata vacanței (cu normă întreagă sau parțial) sau (2) un contract de muncă temporară, cu durata misiunii mai mică sau egală cu durata vacanței.

Subvenția pentru organizarea de programe de ucenicie

Angajatorul poate beneficia, la cerere, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, la încheierea contractului de ucenicie, în condițiile Legii nr. 279/2005. Suma este acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Subvenția pentru internii care sunt angajaţi

Firmele care angajează persoanele pe care le aduc în internship beneficiază de o sumă fixă de 4.586 de lei. Această sumă de bani se acordă o singură dată, la cerere, pentru fiecare intern angajat cu contract de muncă, dacă este îndeplinită obligația de menținere a raporturilor de muncă neîntrerupte pentru cel puțin 24 de luni.

Photo credit freepik.com

Repausul saptamanal
WhatsApp Logo