Payroll și Administrare de Personal

Aici cifrele vorbesc de la sine – calculăm peste 24.000 de salarii pentru peste 200 de organizații. Vă garantăm un proces fără probleme, confidențialitatea tuturor datelor și o calitate superioară. Suntem în permanență alături de clienții noștri cu sfaturi de încredere privind legislația muncii.

Imaginați-vă scenariul în care nu trebuie să gestionați fișele de prezență, concediile medicale sau de odihnă, modificările salariilor de bază, rapoartele, efectuarea plăților și pregătirea impozitelor. Sau dacă altcineva gestionează documentația pentru angajări noi? Sunați-ne 😊

Formular de contact

  Ce presupune externalizarea activităților de payroll și administrare personal?

  Payrol

  Procesul de salarizare include două componente: relația angajator-angajat și relația angajator-autorități. În momentul în care ați luat decizia de a externaliza administrarea salarizării, ambele vor fi, conform legii, ”responsabilitatea unui expert în legislația muncii”. Singurele coordonate care vor fi comunicate lunar catre specialistii Lugera sunt datele din pontaj, intrările și iesirile de personal sau orice alte modificări survenite în situatia salariaților.

  Activitățile pe care le realizăm lunar:

  • Calculul orelor de orice tip (standard, suplimentare, de noapte, de weekend);
  • Calculul sumelor aferente concediilor de odihnă;
  • Evidențierea absențelor nemotivate, a concediilor fără plată și a îinvoirilor;
  • Înregistrarea modificărilor de natură salarială (salariile de bază lunare brute, prime, deduceri personale de bază și deduceri suplimentare, avansuri etc);
  • Realizarea calculului indemnizației pentru concediile medicale;
  • Procesarea sumelor provenite din beneficii în natură acordate salariaților (chirii, utilizarea mașinilor de serviciu în interes personal, abonamente medicale etc);
  • Efectuarea plăților (prin banca – multicash sau online);
  • Elaborarea listei de taxe;

  Efectuarea comenzii pentru tichetele de masă.

  Documentele pe care le veți primi lunar de la noi:

  • Stat de plată
  • Fluturași personalizați (în format agreat de comun acord: Nominal, în plic)
  • Declarația 112
  • Note contabile (pentru import automat în aplicația financiar-contabilă)
  • Fișierul de bancă pentru plata salariilor  (dacă este cazul)
  • Cerere și centralizator pentru recuperarea sumelor de la FNUASS

  Diverse rapoarte (în funcție de cerințele companiei)

  De asemenea, veți primi de la noi toate documentele necesare pentru închiderea anului fiscal, respectiv declaratia 205, și orice rapoarte suplimentare referitoare la impozit, baza de calcul a impozitului, deduceri personale etc., în functie de solicitările dumneavoastră.

  Toate documentele sunt întocmite astfel încât să respecte formularele tipizate agreate de autoritățile române.

  Formularul 205 este elaborat și înregistrat la instituțiile in drept să le primească și reflecta valoarea impozitului plătit pentru fiecare salariat în parte

  Administrare personal

  Procesul de administrare personal este consumator de timp și de resurse, mai ales atunci când numărul de angajați este unul considerabil. Externalizând aceste procese beneficiați de sprijinul constant al unui specialist calidicat și autorizat care va colecta și va emite toate documele necesare pentru dosarul de personal, va înregistra aceste documente la ITM, vă va representa în fața autorităților și va fi la dispoziția angajaților dumneavoastră pentru eliberarea oricăror documente sau adeverințe.

  Principalele activități de care Consultantul alocat este responsabil sunt următoarele:

  • Întocmirea ș înregistrarea contractelor individuale de muncă în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților (REVISAL);
  • Întocmirea actelor adiționale de modificare a contractelor individuale de muncă și înregistrarea acestor modificări în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților (REVISAL);
  • Întocmirea deciziilor de încetare/suspendare a activității și înregistrarea în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților (REVISAL);
  • Întocmirea adeverințelor de vechime;
  • Întocmirea adeverințelor de salariat, adeverințe de salariu, adeverințe pentru bancă, adeverințe privind stagiul de cotizare și orice alte adeverințe solicitate de angajați;
  • Înregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a tuturor documentelor cerute de legislația în vigoare (ex: înștiințare de sarcină);

  Rapoarte

  Rapoartele se bazează pe informații de ordin financiar legate de statul de plată, dar vă putem furniza un număr nelimitat de rapoarte care săa evidențieze și alte aspecte, referitoare la informații ce țin de sfera resurselor umane.

  Consultanță

  Monitorizăm constant candrul legislativ și suntem la curent cu cele mai noi modificări legislative. Vă aducem va cunoștință imediat ce sunt publicate în Monitorul Oficial actele normative nou adoptate sau modificari ale prevederilor legislative actuale și realizăm o primă estimare a modului în care schimbările respective vă poate afecta. De asemenea, vă stăm la dispoziție pentru consultanță privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care sunt în vigoare.

  • Transparență totală asupra întregului proces de salarizare
  • Optimizați costurile legate de activitatea de salarizare
  • Externalizați responsabilitățile birocratice și administrative

  Solicitați o ofertă

  Formular contact

   WhatsApp Logo