Job Details

Job Title:
Site Manager
Profile Number:
PR/018519
Company Description:
Pentru clientul nostru, o companie specializata in oferirea de servicii complete in domeniul constructiilor, suntem in cautarea unui Site Manager autonom.
Job Location:
Bucuresti
Job Profession:
Civil Engineering
Job Description:

Coordonarea activitatii unui singur santier;
Executarea calitativa a lucrarilor de constructii conform proiectului, a caietelor de sarcini, tehnologiilor, a graficului de executie, fisei limita si a bugetului alocat;
Intocmirea graficului de executie si propunerea acestuia spre avizare de catre Managerul de Proiect;
Stabilirea tehnologiei de executie si propunerea acesteia catre Managerul de Proiect si Departamentul Tehnic spre aprobare;
Gestionarea consumului de materiale si dimensionarea corecta a fortei de munca;
Planificarea, organizarea si controlul activitatii muncitorilor companiei, dar si a subcontractorilor de pe santier;
Intocmirea pontajelor muncitorilor si ale utilajelor inchiriate;
Coordonarea si urmarirea activitatii subantreprenorilor din punct de vedere calitativ, cantitativ si al termenului de executie;
Intocmirea necesarului de aprovizionare prin comandarea din timp a materialelor pe baza analizei si previziunii etapelor de executie, urmarind respectarea termenelor de livrare a materialelor;
Intocmirea de extrase de armatura, panotaje inclusiv accesoriile acestora si le inainteaza sub forma de necesar de materiale catre Departamentul Achizitii;
Semnalarea neconcordantelor, omisiunilor din proiectul tehnic de executie, factorilor de risc care ar putea duce la depasirea costurilor si termenelor de executie;
Colaborarea cu Departamentul Logistica pentru asigurarea transportului personalului de la santier si pentru aprovizionarea cu materiale;
Intocmirea documentelor de carte tehnica;
Asigurarea respectarii cerintelor SSM;
Verificarea si validarea atasamentelor si situatiilor de lucrari in formatul specific companiei, facturilor emise de subantreprize, dar si calitatea lucrarilor acestora;
Intocmirea situatiilor de lucrari si propunerea spre aprobare catre reprezentantul beneficiarului, numai dupa ce acestea au fost vizate de catre Managerul de Proiect;
Realizarea lucrarilor suplimentare fata de cele contractual asumate de companie doar dupa aprobarea lor in prealabil;
Intocmirea si prezentarea periodica a situatiilor si raportarilor, conform modelului standardizat al companiei;
Realizarea raportului de lucru saptamanal, in fiecare zi de joi a saptamanii, ce va cuprinde perioada de zile de miercuri – miercuri si transmiterea acestuia catre Managerul de Proiect;
Realizarea raportului financiar pe manopera si utilaje saptamanal, in fiecare zi de joi a saptamanii, ce va cuprinde perioada de zile de miercuri – miercuri si transmiterea acestuia catre Managerul de Proiect;
Realizarea previziunii de lucrari saptamanala, in fiecare zi de joi a saptamanii, ce va cuprinde perioada urmatoare de zile de miercuri – miercuri si transmiterea acesteia catre Managerul de Proiect;
Realizarea de atasamentele aferente lucrarilor executate (predare in data de 25 ale lunii) si a bonurilor de consum (predare in data de 10 ale lunii);
Realizarea previziunii de productie din punct de vedere financiar si fizic a lunii urmatoare (intocmita impreuna cu Managerul de Proiect pana in data de 25 ale lunii);
Solicitarea si preluarea atasamentelor aferente lucrarilor executate de subantreprenori – lunar in data de 20 ale lunii;
Responsabil pentru relationarea cu Dirigintele de Santier si Proiectantul proiectului;
Identificarea alaturi de Specialistul in Achizitii responsabil de proiect, a posibilitatilor de cazare pentru personalul muncitor.
Requirements:

Experienta pe o pozitie similara de minim 2 ani;
Studii superioare absolvite in domeniul constructiilor;
Nivel mediu de limba engleza;
Bune cunostinte de operare pe calculator;
Cunostinte economice de baza.
Type of job:
full-time
Citizen interested in it??
Not a citizen yet but interested in it?